Μέθοδος McKENZIE (MDT)

Μηχανική Διάγνωση & Θεραπεία (ΜΔΘ)

Η μέθοδος McKenzie (MDT) είναι μία προσέγγιση για την αντιμετώπιση προβλημάτων σπονδυλικής στήλης και των περιφερικών αρθρώσεων. Είναι μια μέθοδος αυτοθεραπείας με σκοπό την ανεξαρτητοποίηση του ασθενούς, τη διαχείριση του προβλήματός του και την ταχύτερη επαναφορά στις καθημερινές δραστηριότητές του.

Η Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία (ΜΔΘ) περιλαμβάνει τεχνικές στις οποίες εκπαιδεύεται ο ασθενής ώστε να τις εκτελεί σωστά, μόνος ή με τη βοήθεια του θεραπευτή του (hands on). Οι τεχνικές που δίδονται στον κάθε ασθενή είναι εξατομικευμένες καθώς επιλέγονται μετά από ενδελεχή αξιολόγηση και σύμφωνα με το πρόβλημά του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου είναι η συνεργασία του ασθενούς και η ορθή εκτέλεση των τεχνικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεραπευτή του.

Η μέθοδος McKenzie εφαρμόζεται μόνο από πιστοποιημένους στη μέθοδο θεραπευτές Cert. MDT