Μέθοδος Mulligan

Η μέθοδος Mulligan είναι μια προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τόσο της σπονδυλικής στήλης, όσο και των περιφερικών αρθρώσεων ολόκληρου του σώματος.

Η δια των χειρών (manual therapy) θεραπευτική προσέγγιση είναι ένας συνδυασμός κινητοποίησης του θεραπευτή με ταυτόχρονη ενεργητική κίνηση του ασθενούς. Οι τεχνικές του Mulligan δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση του τμήματος της ολίσθησης της αρθρικής κίνησης ώστε να επιτύχουν το πλήρες εύρος κίνησης ανώδυνα.

Η μέθοδος χρησιμοποιείται από τον ειδικευμένο θεραπευτή μετά από λεπτομερή αξιολόγηση του ασθενούς, καθώς η θεραπεία είναι εξατομικευμένη σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Συχνά ο ασθενής διδάσκεται τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εκτελέσει την τεχνική επιτυχημένα μόνος του, με τη χρήση των αρχών της κινητοποίησης με κίνηση ή και με την εφαρμογή ταινίας περίδεσης (tape).

Απώτερος σκοπός της μεθόδου είναι η βελτίωση της επώδυνης κίνησης του ασθενούς , η διατήρηση και η αύξηση του εύρους κίνησης της ενεργητικής κίνησης άμεσα και ανώδυνα.