Τεχνικές λεμφικής παροχέτευσης

Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από ένα σύστημα αγγείων (λεμφαγγείων) και αδένων (λεμφαδένων). Τα λεμφικά αγγεία μεταφέρουν το μεσοκυττάριο υγρό από τους ιστούς προς την κυκλοφορία του αίματος και οι λεμφαδένες λειτουργούν ως «φίλτρα» του οργανισμού και συμβάλλουν στο ανοσοποιητικό σύστημα.
Οποιαδήποτε διαταραχή του μεταφορικού συστήματος που περιγράφηκε παραπάνω οδηγεί σε λεμφοίδημα.
Οι τεχνικές μάλαξης που χρησιμοποιεί ο εξειδικευμένος θεραπευτής επιτυγχάνει τη λεμφική παροχέτευση, δηλαδή αυξάνει τη λεμφαγγειακή σύσπαση και κατ’ επέκταση αυξάνεται η απορρόφηση των υγρών.
Οι τεχνικές λεμφικής παροχέτευσης είναι μια μέθοδος επιφανειακής μάλαξης λοιπόν, με στόχο τη μείωση του οιδήματος και τη χαλάρωση του συνδετικού ιστού, με σκοπό τη μείωση της ποσότητας του υγρού στο διάμεσο συνδετικό ιστό.