Βελονισμός

Ως Βελονισμό αποκαλούμε την τεχνική ένθεσης τριχοειδούς βελόνας διαδερμικά ή ενδομυϊκά.

Οι βελόνες είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένες και τοποθετούνται σε κατάλληλα τοπικά, περιοχικά και γενικά βελονιστικά (νευροδραστικά) σημεία. Κατόπιν γίνεται επιλογή της σωστής τεχνικής διέγερσης των βελονών, ώστε να επιτευχθεί το ιδανικότερο αποτέλεσμα για τον κάθε ασθενή εξατομικευμένα.

Η αναλγητική δράση του βελονισμού οφείλεται στην έκλυση ειδικών ενδογενών ουσιών (εγκεφαλίνες, ενδορφίνες κτλ.). Η επανειλημμένη κινητοποίηση του ενδογενούς συστήματος αναλγησίας, μέσω του βελονισμού, εκπαιδεύει τον οργανισμό διατηρώντας το αναλγητικό αποτέλεσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη θεραπεία.

fysiotherapia-72
fysiotherapia-85